u bent hier » AKTIVITEITEN » > Lijmen

Lijmen in de fabriek (video 0:51')

Lijmen

Gelijmd gelamelleerd hout

De productie van gelijmd gelamelleerd hout

 • De lamellen:
  Voor de productie van gelijmd gelamelleerd hout zijn kamergedroogde lamellen nodig. Deze lamellen zijn 45 of 46 mm dik, ze worden naar 40 mm geschaafd. Ze zijn10 mm breder dan de afgewerkte balk.

 • De houtvochtigheid:
  De houtvochtigheid wordt bewaakt en ligt bij 12% (+/- 2%).

 • Het afkorten van houtfouten:
  De lamellen worden visueel gecontrolleerd ; de fouten worden gemerkt en automatisch afgekort. Het gaat eerst en vooral om de dikke noesten, waankant, scheuren en de aanwezigheid van noesten in de vingerlaszone.

 • Het vingerlassen:
  De lamellen worden aan beide uiteinden gefreesd. Daarna worden de gefreesde koppen gelijmd (met PU-lijm).

 • De vingerlaspers:
  In de vingerlaspers worden de uiteinden van de lamellen weer in elkaar geperst en op de lengte van de te produceren balk afgekort.

 • De balkenpers:
  De lamellen worden geschaafd, gelijmd (met PU-lijm) en in de balkenpers op elkaar gelegd, waar de lijm uithardt.

 • Het eindschaven:
  Na  een wachttijd van 24 uren krijgen  de geperste balken hun laatste schaafbeurt.

 • De controle:
  Tijdens de visuele controle worden eventuele gebreken geëlimineerd.

 • Het afkorten:
  Tenslotte worden de balken aan hun uiteinden haaks afgekort.

 • Externe controle:
  Naast de bedrijfsinterne controlemechanismen wordt de productie door het CTIB-TCHN (Centre Technique de l'Industrie du Bois - Technisch Centrum van de houtnijverheid) extern gecontroleerd.

<< ga terug