Levenskwaliteit en gezondheid

Hout brengt levenskwaliteit in huis

Hout:
  • iis warm
  • is esthetisch en mooi
  • is rijk in kleuren en vormen
  • regelt de kamervochtigheid
  • zorgt voor geborgenheid
  • is makkelijk combineerbaar met andere bouwmaterialen


Duurzaam bouwen en duurzame levensstijl

Productkwaliteit en technische mogelijkheden
Moderne houtproducten en houtconstructiemethoden voldoen aan de hoogste technische normen, omdat ze uitstekend presteren op het gebied van geluidshinder, brand- en aarbevingsveiligheid.  Internationale productnormen staan garant voor dit kwaliteitslabel.

Economische groei en flexibiliteit
Houtconstructie-systemen zijn efficiënt, flexibel en economisch verantwoord.  En dit alleen al door het rationele bewerkings- en montagemechanisme:  door de korte bouwtijd tijdens de constructie, door de energie-efficiëntie bij het gebruik en door de eenvoudige ombouwmoglijkheden bij het aanpassen aan individuele noden.

Valentie en in-stand-houding
Huizen uit hout kunnen vele honderden jaren oud worden; ontelbare historische constructies bewijzen dit.  Houten huizen zijn, in geval van vakkundige constructie, zonder veel onderhoud zeer duurzaam en standvastig. 

Energie-efficiëntie
De lage warmtegeleiding van hout in verbinding met (hernieuwbare) isolatiestoffen zorgen voor energie-efficiënte bouwmogelijkheden.  De normen voor een lage energiewoning tot zelfs een passiefhuis of nul energiehuis worden zo gemakkelijk gehaald.  Zelfs bij het produceren en bewerken wordt, in vergelijking met andere bouwmaterialen, behoorlijk wat energie gespaard.

Levenskwaliteit en esthetiek
De karakteristieke houtstructuur bij zichtbare constructies is van onbetwiste esthetische waarde.  Met een aangenaam ruimteklimaat en hoogstaand wooncomfort er bovenop.

Milieubescherming
Het duurzame bosbeheer ondersteunt het behoud van eco-bos-systemen.  Hout wordt als geen ander bouwmateriaal met een laag energieverbruik geproduceerd en bewerkt.  Bossen maken zuurstof aan en koolstof wordt in het hout opgenomen.  Houtproducten dragen zo bij tot een waardevolle milieubescherming.

<< ga terug